Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-01-20)

Amsterdam. 20. Januar 1863.

Kjæreste Fader!

Idag sætter jeg Punktum paa mit Ophold her hos min gjæstfri Vært. Jeg har nu været her sex Uger og vil ikke gjerne blive her længer, ihukommende det gamle Ord: Kjær bliver kjedsom, naar han bliver længe Gjæst. Tilmed har jeg udrettet, hvad jeg vilde udrette, har talt med Theologerne og seet de herlige Malerisamlinger. Ja Rembrandts Malerier have skaffet mig en rig Nydelse. Ved nærmere Bekjendtskab fik jeg Tilladelse til at see den rige Samling af Kobberstik, udførte af Rembrandt selv. Der var et heelt Billedværk til Bibelen, hvilket det interesserede mig meget at sammenligne med Raphaels Bibel i Vaticanet: hvilken himmelforskjellig Opfattelse af de samme Begivenheder.

Igaaraftes var jeg i Selskab hos Grosserer Stricker. Han har lidt meget af Asthma, stakkels Mand, og derfor ikke kunnet indbyde mig synderligt ofte. Det var kun Familien, men dog gik det yderst flot til: Rødvin, Rhinskvin, Portvin, Champagne og en Masse af Stege, Kager og Syltetøier, saa jeg saae et glædeligt Beviis paa min Maves tiltagende Sundhed, at jeg har kunnet kjøre Alt det i mig uden at blive syg.

Jeg har afsendt Brev til Prof. Hammerich, som jeg haaber, at han har faaet. — Mit Brev fra Utrecht var da ikke kommen i Ill. Tidende endnu den 18. s. 344 Jan. Jeg er bange for, at disse Breve maaske ere lidt for lange til dette Blad, men jeg kan ikke godt gjøre dem kortere. Du vil snart faae et fra Amsterdam, der er endnu længere.

Vil Du lade Tante Karen *) vide, at jeg kan ikke skaffe hende Opskrifter paa de hollandske Peberkager, da det er en Hemmelighed, som Bageren bevarer. Men jeg finder hendes egne Peberkager langt bedre, saa hun gjør bedst i at blive ved den gamle Methode.

»Fra Drømmenes Land« er virkelig en forunderlig Bog — jeg maa dog tilstaae, at der er meget i den, som kunde lede Tanken hen paa mig som Forfatter — men Stilen er rigtignok saa aldeles forskjellig fra den, som jeg pleier at skrive. Jeg takker Dig imidlertid meget for Bogen: den har i mange Henseender interesseret mig.