Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-01-23)

Den 23. Januar 1863.

Kjæreste Fader! Netop ligesom jeg vilde kaste dette Brev i Postkassen, modtog jeg dit kjærlige Brev, jeg har kun Tid til at takke Dig ganske kort, thi inden ½ Time maa Brevet være paa Posthuset. — — — Jeg anseer det for rigtigst at reise til London nu og først siden til Paris. Foraaret er dog den allerbedste Tid i London — tilmed anseer jeg London for »sværere« end Paris — og jeg foretrækker altid at gjøre det sværeste Arbeide først.

Gud bevare Dig, Du Elskede!

Din trofaste Søn

Henrik.