Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-02-05)

Torsdag 5. Febr. Aft. K1. 9.

Netop nu modtog jeg et rart velsignet Brev fra Otto Kaikar. Tak den kjære Ven tusinde Gange derfor, sig ham, jeg underskriver i Et og Alt hans Kritik over min Fortælling, og at jeg i Brevet seer endnu et Beviis paa hans trofaste Venskab for mig.

Jeg kan ikke undlade at sende Dig hans Brev, jeg veed, at Du vil glæde Dig over dets Lovtaler, og dets negative Kritik vil være som talt udaf Dit Hjerte. Jeg behøver vel ikke at bede Dig om at bevare det for mig — det følger af sig selv.

Ogsaa Dr. Fr. Schmidt maa Du takke ret meget for hans venlige Brev. Sig ham, at jeg netop her i Leyden har tænkt meget paa ham, han husker vel nok, hvorledes vi gik i Basel og lagde Planer om at reise sammen til Paris og Holland. I det store naturhistoriske Museum gik jeg og tænkte paa, at det er dog Jammerskade, at en saa uværdig som jeg skal gaae der, og en saa dygtig Mand som han sidde hjemme.