Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-02-08)

Søndagmorgen 8. Febr.

Idag har jeg Besøg af Student P. Jensen, som kommer fra Haag. Igaar var jeg til Middag hos Leemmus, der i det Hele har viist mig overordentlig Gæstfrihed. — Jeg vilde egentlig med dette Brev have sendt et Brev til Conferentsraad Thomsen om en lille japanesisk Samling, som er til Salg her, men da Brevet saa først kunde afsendes imorgen, og jeg frygter, at Du med stor Utaalmodighed venter Brev, vil jeg afsende det nu. — — — — — Gud holde sin Haand over Dig og Eder Alle, til I atter skulle mødes med

Din Dig elskende Søn

Henrik.