Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-06-16)

London16. Juni.

I London fandt jeg Alt ved det Gamle. Iovermorgen tager jeg ud til Oxford, hvor jeg sagtens ogsaa vil træffe Alt i Opbrud, men dog haaber at faae seet og hørt Noget.

Din — — —