Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-05-14)

Sichern, d. 14. Maj 1861.

Kjæreste Fader!

»Gives der endnu Samaritaner?« denne Din Afhandling i »Borgervennen« staaer endnu som en dunkel Erindring fra mine Barndomsdage. Nu har jeg her i Sichern haft en lang Conference med en virkelig levende Samaritaner, der skaffede mig god Underretning om mange Ting, skjøndt det desværre tilsidst oplyste sig, at han kun tænkte paa at presse adskillige Pjastere udaf Lommen paa mig. — Lyset er nærved at brænde ned, jeg er nær ved at falde ned af Stolen af bare Træthed — jeg har redet otte Timer igaar, tilbragt Natten under aaben Himmel og sovet slet — imorges redet fire Timer, været s. 181 ved Jakobsbrøndcn (Joh. 4) — i Eftermiddags har jeg besteget Garizim, — nu gaaer Lyset ud og jeg i Seng. God Nat! god Nat!