Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-05-21)

Tirsdag 21. Mai. Karmel.

Igaarmorges forlode vi Nazareth og efter syv Timers Ridt kom vi til Karmel, hvor vi fandt en gæstfri Modtagelse i Klostret, et godt Maaltid, en ypperlig Seng. — Her er en mageløs dejlig Natur, prægtig Udsigt over Havet, rigtig dansk. Den friske Søluft har gjort os Alle vel: Heden og Støvet og Anstrengelserne havde taget paa Kræfterne. Den stakkels Dr. Reincke led af Dysenteri og slæbte sig næsten halvdød herop. Heller ikke jeg selv følte mig ganske vel igaar, men idag er jeg atter Karl for min Hat. — Imorges besøgte vi Eliashulen og havde en meget varm Marsch op og ned ad det stejle Bjerg.