Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-08-06)

München. Tirsdag Morgen 6. Aug. 1861.

Igaareftermiddags ankom jeg hertil med en dyg- s. 206 tig Snue, som jeg havde forskaffet mig i Salzburg. Forøvrigt tilbragte jeg en meget behagelig Søndag i Salzburg. Vi traf sammen med en ung Præst fra Nordtydskland, i hvis Selskab vi tilbragte Eftermiddagen.

München har jeg endnu kun gjort et meget overfladisk Bekjendtskab med. Jeg bliver her til paa Torsdag eller Fredag og tænker i disse Dage at leve i lutter Kunstsamlinger. Forøvrigt var München som hele Sydtydskland et Sted, hvor jeg gjerne vilde tilbringe længere Tid. Men det vilde nok snarere blive mine æsthetiske end mine theologiske Interesser, som vilde udvikles her. Og de første have draget saa rig Næring i det forløbne Aar, at de nu maa sættes lidt paa Sultecuur. — Her i München bliver Schmidt tilbage, medens jeg drager alene videre.

Vale et ama tui amantissimum

Henriccum filium!