Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-09-18)

Basel, Onsdag 18. Sept., Morgen Kl. 7.

Skjøndt jeg alt i Løverdags ankom hertil, kan jeg dog først afsende Brevet idag, idet jeg nemlig havde gjemt Brevet i Kofferten, og denne fik jeg først igaaraftes.

Hagenbach modtog mig meget venligt, viste mig Missionsanstalten, indførte mig i et Læseselskab og tilbød mig forøvrigt sin Hjælp, hvor jeg ønskede den. Prof. Riggenbach modtog mig ogsaa meget venligt, ligesom Prof. Steffensen, der har et stort Navn som Philosoph blandt Studenterne. Ogsaa paa Missionsanstalten har jeg aflagt Besøg, overværet et Par af Undervisningstimerne og talt med Folk derude. Paa Universitetet hører jeg et Par Forelæsninger, men Ferien begynder i næste Uge. — Jeg har leiet mig et lille Værelse med en mageløs dejlig Udsigt over Rhinen. Der falder megen Regn, og det begynder at blive koldt.

— Hils Dr. Kalkar og Fru Stilling, om Du seer dem — de reiste saa pludseligt bort, at jeg ikke engang fik sagt Farvel til dem.

Din Dig elskende Søn

Henrik.