Danmarks Breve

BREV TIL: Emmy Charlotte Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-10-05/1861-10-09)

Løverdag 5. Oct. Aften Kl. 8.

Igaar førte Prof. Stöchelin mig ud til det Capucinerkloster, som Fader omtaler i sit sidste Brev. Det vakte i min Sjæl Erindring om de lykkelige Palæstinienserdage, hvor vi saa ofte tog Quarteer i Klostrene.

— Det er et ganske mageløst Veir i disse Dage, saa mildt og varmt og saa lyst og klart, at jeg ideligt maa tænke paa det sidste Efteraar, som jeg tilbragte i Athen.

s. 231 Onsdag 9. Oct.

Mine bedste Hilsener til Alle — et kjærligt Kys til Dig selv fra Din Dig inderlig hengivne

Henrik.

Paa Mandag Morgen, om Gud vil, reiser jeg til Erlangen.