Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-10-22)

Erlangen. Tirsdag 22. Oct. Aften Kl. 9.

Det synes, som om alle Professorerne her ere enige i, at det bedste for de Studerende er, at Professorerne slet Intet have med Examen at gjøre. — Forøvrigt er det vanskeligt nok at erholde sikkre Detail Efterretninger. Jeg fortalte saaledes Prof. Delitzsch, at Prof. Stähelin i Basel havde sagt mig, at man der opgav hele Gl. Testamente. »O das brauchen Sie nicht zu glauben,« svarede Delitzsch, »der Stähelin nimmt immer den Mund so voll — das ist ein närrischer Kerl (sie!)« — en Uforbeholdenhed i at udtale sig overfor en Fremmed, der undrede mig ikke lidt. — I Eftermiddag besøgte jeg Prof. Schmid — han lader til at være af de strænge Lutheranere, der intet godt Øje har til den evangeliske Alliance.

Jeg arbejder mig tappert gennem Hofmanns Schriftbeweis — af og til maa jeg rigtignok kjøre med et Schnellzug, thi ellers kom jeg aldrig gjennem det Værk. Det er dog virkelig en højst upassende Maade at skrive paa, under en stadig Polemik til Højre og Venstre. Der er forøvrigt meget i den, som interesserer mig, skjøndt jeg maa give Dig Ret s. 238 i Din Dom, at der er meget spidsfindigt deri og navnlig en vis rabbinistisk Exegese.

Jeg har gjort Bekjendtskab med en ung Candidat fra Nordamerika, der studerer her — vi To have slaaet os sammen til at foretage en Vandring gjennem alle Stadens Kneiper og Spisehuse for at opdage, hvor man spiser bedst og billigst, og hvor man finder det bedste Selskab — tre Betingelser, der vanskeligt lade sig forene under Eet.

Var det ikke muligt, at tilsende mig et Par Æsker af Jansens Tandpulver, som faaes paa Løveapotheket for en Mark Æsken? Jeg har brugt mit ganske Tandpulver op og jeg bruger ikke Andet end Jansens. — Naar Du skriver til Peter, vil Du da sige ham, at jeg har sendt Brev til ham her fra Erlangen.

Tak Carl for hans Brev til mig og modtag selv de kjærligste Hilsener fra

Din hengivne Søn

Henrik.