Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-11-27)

Erlangen. 27. November 1861.

Mandag Aften er Professoraften — d. e. saa have flere af Professorerne aabnet deres Hus for Studenterne, der besøge dem. Jeg har ogsaa været Gæst et Par Gange og befundet mig vel. Navnlig hos Kirke-Schmid, som han kaldes til Forskel fra en anden Professor af samme Navn, er der meget vakkert; Schmid selv er tør, men hans Kone og Døttre ere meget livlige og deeltage med Iver i Samtalen. Dette er nu ikke efter Schmids Hoved, thi han vil have, at Konen og Døttrene skulle tie stille og lære noget nyttigt af Studenternes Samtaler med ham, men uheldigvis mene Studenterne, at de kunne lære langt mere af deres Samtaler med Døttrene, og saaledes blive Professorens Planer stadig tilintetgjorte.