Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-03-07)

Fredag 7. Marts.

Det er sandelig ikke saa let en Sag, som Du synes at troe, at faae Ädgang til Vatikanerbibliotheket. Blot forat gjennemse disse to Codices for Delitzsch, maa der indgives Ansøgning til Cardinal Antonelli. Hvis Du faaer Tid, vilde det forøvrigt være mig kjært, om Du i Dit næste Brev vilde sende mig en Liste over de betydeligste Varianter (som f. Ex. Acta 21, 25, 1. Joh. 5, 7), forat jeg kunde eftersee dem, ifald der nu overhovedet tilstedes mig Adgang.— — — —

Bispinde Lautrup beder mig hilse mange Gange — hun har i et Par Dage gaaet med et daarligt Øre som Følge af et heftigt Slag med Confetti, men nu er det rask igjen.

Gid Din Haand nu snart maatte være fuldkommen rask! Ηvorlænge kan Du udholde at skrive ad Gangen? — — De kjærligste Hilsener til alle mine Kjære fra

Din Søn

Henrik.