Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-06-19)

Torsdag 19. Juni.

Richardt skulde have sendt mig Brev hid angaaende vort Møde i Venedig, men han har ikke gjort det, saa formodentlig bliver der Intet deraf. Jeg vil nu blive 6–8 Dage i Florents, dernæst om Alt gaaer efter Ønske, besøge Pisa, Bologna og Ravenna. Paa Grund heraf kommer jeg desværre til i nogen Tid at undvære Brev, da jeg ikke kan opgive nogen bestemt Adresse. Men jeg haaber i Begyndelsen af Juli at indtræffe i Erlangen, hvor jeg skal aflevere Resultatet af mine vatikanske Undersøgelser til Delitzsch.

De kjærligste Hilsener fra Din Dig inderligt

hengivne Søn

Henrik.