Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-06-25)

Pisa. 25. Juni 1862.

Kjæreste Fader!

I Middags forlod jeg Florents, efterat have tilbragt 8½ Dag der. Moret mig, kan jeg ikke sige, at jeg har, thi jeg er af en altfor selskabelig Natur, til at jeg kan finde Behag i sligt Trappistliv, men jeg er meget fornøiet med Udbyttet og glad over, at jeg s. 302 holdt saa længe ud. Det var Kunstens Renaissance, jeg der studerede, som jo i saa mange Henseender danner et mærkværdigt Sidestykke til Videnskabens Renaissance. Om Michel Angelos overordentlige Betydning for de to næste Aarhundreder fik jeg først rigtigt Begreb der. I end høiere Grad interesserede mig den Brydning og Kamp, som her finder Sted mellem den gothiske og den romanske Stil, — den ene kommer Nord fra, den anden Syd fra — de synes ligesom at have udkaaret Florents til Valplads.

I Eftermiddag har jeg nu her i Pisa frydet mig over den romanske Stils skjønneste Frembringelser — Domkirken, Baptisteriet og il Campanile.