Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-06-27)

Pistoja27. Juni.

Igaarmiddags forlod jeg Pisa og begav mig til Lucca, hvor jeg besaae Kirkerne og endte Dagen med at spadsere rundt paa Voldene, saae Solen gaae ned og hørte Kirkeklokkerne ringe, akkurat som kunde det være Storebededagsaften hjemme hos os, kun at jeg her gik ganske solo. Med et Aftentog reiste jeg dernæst til Pistoja, hvor jeg strax ved min Ankomst havde en Dyst at bestaae med Vetturinerne, indtil jeg endelig traf Overenskomst med En af dem, at han for en Napoleon skulde bringe mig til Bologna.

Formiddagen har jeg tilbragt med at besee Kirkerne her i Pistoja — det vil da sige, nogle af dem — thi skjøndt Byen kun har 10,000 Indb., har den henved 50 Kirker (jvnfr. Kjøbenhavn, der med sine s. 303 170,000 Indb. tæller henved 30(?) Kirker). — Iøvrigt har jeg fundet gode Skulptursager fra det 13. og 14. Aarhundrede her.