Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-06-27)

La Poretta. Samme Dag, Aften Kl. 9.

»So weit kamen wir beim Tage« — som Tydsken siger. En stolt Fart havde jeg over Apenninerne — mægtige, vilde Bjergkæder, den ene taarnede sig op bag den anden — Veien løber langs bratte Afgrunde — da vi først havde naaet Toppen, gik det i flyvende Fart ned igjen. Jeg var alene i Vognen — Taushed og Stilhed herskede rundt omkring oppe i de høie Bjerge — det var næsten æventyrligt. Imorgen tidlig gaaer Reisen videre til Bologna.