Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-07-04)

Padua4. Juli. Aft. K1. 10.

Gaarsdagen tilbragte jeg i Ferrara, betagen af de store Erindringers Fylde, som knytte sig til denne Stad. Huset Este i al sin glandsfulde Pragt — s. 306 Tasso — Ariost — Calvin — lutter Navne, som vil kunne sætte Phantasien i Bevægelse. Tassos Fængsel besøgte jeg (om dets Ægthed yttres rigtignok Tvivl) — Ariost’s Huus — men fremfor alt det store mægtige Slot, der staaer som urørt af Tiden og fortæller Eventyr fra de svundne Tider.

Idag har jeg reist i Deligence næsten hele Dagen — jeg satte over Pofloden, der ved sin Bredde bragte mig den underfulde Nilflod i levende Erindring. Først K1. 6 ankom jeg til Padua og fik kun Tid til en foreløbig Vandring gjennem Byen — imorgen haaber jeg at gjøre nøiere Bekjendtskab med dens Mærkeligheder.