Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-10-09)

Lüttich, d. 9. Oct.

Imorges havde jeg en meget smuk Jernbanefart til Lüttich, hvor de herlige Udsigter desværre ofte tillukkedes af stærke Taager. Overhovedet har jeg lidt en Deel af Taage — en Slags Forberedelse til mit Hollænderophold — iøvrigt er Veiret tørt, meget koldt — jeg antager, som det er hjemme hos os. Først idag har jeg udmærket smukt Solskinveir med lys og klar Himmel. Lüttich er da en rigtig Fabrikby, de blaa Blouser seer man overalt: desværre som oftest med blege sygelige Ansigter — nei, saa priser jeg mit lille Fødeland med de røde Kinder og de stærke Arme. I Boutikkerne derimod viser stærk Luxus sig: Indflydelsen af den store Verdensstad mærkes tydeligt her. Blandingen af Tydsk og Fransk erindrer mig ganske levende om mit Strasburgerophold, ligesom de prægtige gothiske Kirker minde mig om den store Münster. Imorgen tidlig til Brüssel, og midt i næste Uge haaber jeg at være i Rotterdam og der at finde Brev fra Dig poste restante.

Hils nu Tante Emmy, Louise, Brødrene og Vennerne varmt og hjerteligt fra mig og modtag selv de bedste Ønsker og Hilsener fra

Din trofast hengivne Søn

Henrik.