Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-10-19)

Rotterdam. 19. Oct. Søndagmorgen.

Kjære Fader!

Jeg har aflagt Besøg hos v. Ostersee, Chantepie de la Saussaye og Reville, der alle have modtaget mig meget venligt og indbudt mig til Middag, til Aften etc. etc. De fraraadede mig alle at blive i Rotterdam, der egentlig kun er et andet Hamburg: Ostersee raader mig at gaa til Utrecht, Chantepie til Haag og Reville til Leyden — hver især til det Sted, hvor hans Anskuelser særligt har hjemme, saa nu staaer det mig frit for at gjøre, hvad jeg vil. Jeg bliver her i Rotterdam til Onsdagmorgen, aflægger da et Par Dages Besøg til Haag, hvor Dr. Kalkar jo har givet mig Breve til Capadorc og Groen van Prinsterer, og vil da opslaae mit Quarter i Utrecht, hvor der dog maaske er mest at gjøre for mig. Jeg beder Dig derfor sende Dit næste Brev til Utrecht, poste restante. — Hos Chabots fandt jeg en særdeles hjertelig Modtagelse: jeg spiste der igaar til Middag og er atter indbudt der til idag Middag. Vil Du bede Licent. C. Rothe takke sin Broder for den Anbefaling, han skaffede mig til disse vakkre Folk, og sige ham, at den liden Jan (5 Aar gl.) særligt har vundet min Kjærlighed, skjøndt vi kun kunne tolke vore Følelser for hinanden ved Hjælp af Gebærder.— —Ogsaa den herværende lille Missionsanstalt under Vanhoeves Opsigt har jeg besøgt. Jeg studerer med Iver Chantepie: »La crise reli- s. 315 gicuse en Hollande«, som Ostersee har laant mig. Du seer altsaa, at jeg sidder ikke ledig paa Torvet. Vær tusinde Gange hilset fra Din

H. S.