Danmarks Breve

Theolog Eller Digter Henrik ...

Theolog Eller Digter

s. ii

s. iii

s. iv Henrik Scharling

Efter en Tegning af Maleren
Carl Bloch under
et Ophold i Rom 1862.

s. v Henrik Scharling

Theolog Eller Digter

Ungdomserindringer
Og Breve

Nyt Nordisk Forlag
KØbenhavn

s. vi J. Jergensen & Co. (Ivar Jantzen), København
1917