Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Caroline Lasenia Levin FRA: Herman Joachim Bang (1881-01-07)

„Tirsdag, 24. Novb. 1880. Søndag var en af de trivielleste Dage, jeg i lang Tid har haft. Uagtet Vejret var dejligt udenfor, saa var det Graavejr hos mig. — — — Forhaabentlig skal Prøverne paa Comedien snart begynde. Hele Mandag Formiddag tilbragte Moder og jeg med at gaa i Butikker; der skulde vælges Stof til en ny . Selskabsdragt, som jeg skal have paa paa Onsdag. Kjolen bliver lysegul med Liv af broget Silketøj, jeg er vis paa, den vil komme til at klæde mig, kun harmer det mig, at H. B. ikke faar mig at se med den paa. — —“

„Fredag den 27. November 1880. — I Dag havde s. 71 jeg min sædvanlige Ridetime. Moder var ude for at se paa mig, og derfor kunde jeg naturligvis ikke faa „Bravo“ til at gaa i venstre Galop. — — Til Middag var jeg hos Tante Rikke, hun trakterede som sædvanlig med Kraasesuppe. Hvor det er en gyselig Ret. Den skal bandlyses fra mit Køkken — om jeg ellers faar noget! — — Jeg kan ikke forstaa Fader, han har saadanne mørke Livsanskuelser, men han ser jo ogsaa daglig saa megen Alvor. Jeg mærker ofte, hvorledes hans tunge Sind indvirker paa Moder, hun er ikke mere saa munter som før, og dog kæmper hun altid for de Unges Sag. Hun sætter megen Pris paa Livlighed, men hun hader alt Koketteri. — — Hun spurgte mig idag, om jeg havde en „faible“ for Herman Bang. Hertil svarede jeg: — „Nej! Ham frygter jeg for; naar han sér paa mig, farer der en Gysen igennem mig. — — —“

„1. Januar 1881. Nytaarsaften havde vi stort Knald. Prokurator Hansens, Professor Petersens og Onkel Ferslews var her. Vi Unge sad inde i mit Værelse. Klokken tolv knaldede Champagnen, der blev holdt Tale for Fabriken. — — Nytaarsdag ventede jeg, at Herman Bang vilde komme her til Gratulation, men jeg blev narret. Der er noget vidunderligt over ham, som tiltrækker mig — — —.

Først den 7. Januar fik vi Besøg af Herman Bang. Han skrev nemlig den Dag i min Stambog: s. 72 „Tilfredshed er ikke Lykke, men den er i det mindste et respektabelt Surrogat for Lykken i tarvelige Husholdninger — og den er i dette tarvelige Liv det bedste jeg ved at ønske Dem.“

Deres hengivne
Herman Bang.