Danmarks Breve

BREV TIL: Caroline Bertelsen FRA: Herman Joachim Bang (1882?)

Tirsdag.

„Tilgiv dette Brev.

Jeg er syg og maa blive hjemme, derfor sendes det. Jeg stoler paa Dem, kære Frøken Bertelsen 1) , at De enten vil bringe indlagte til sin Adresse — i fire s. 114 Maaneder, det eneste jeg har skrevet — eller strax give Budet det tilbage i Kuvert med min Adresse. I begge Tilfælde vil De tie — min Stilling er afhængig heraf.

Giv Anna det i Enrum, sig, at De er taus. De var med i Tyskland, ved derfor meget. Derfor kommer jeg til Dem.

Deres
Herman Bang.“