Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Johanne Christine Ferslew FRA: Herman Joachim Bang (1882-12-24)

24—12—82.

— „Idag de siger, han blev født, som døde
at redde Mennesket og skabe Verden Glæde —
s. 122 Men vi, som altfor sent fik Jordens Støv betræde
til jublende om Krybben frem at møde
i Kor af Englene og alle Markens Hyrder— — —
Vi samle kun idag vort Jordlivs bedste Minder,
Det sandeste, det kæreste vi finder.
Til Klang af Klokker vi vor Tanke sender
med Tak til alle vore ægte Venner.
Og denne Tak, som — tro mig — rig fremtræder,
saa fattig her i Dumheds Almuklæder —
Modtag den venligt, som den Tanken bringer,
selv om mit Vers med altfor mange Fødder
— fik altfor lidt af Vinger.

Deres
Herman Bang.