Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Caroline Lasenia Levin FRA: Herman Joachim Bang (1906-03-04)

4. 3. 1906

Kære Fru Levin.

Jeg sender Dem dette om Deres Fader, fordi det næppe er sikkert, at De læser „København‘, Bladet, hvori jeg skriver. Nødig vil jeg tro, at jeg her har skrevet noget, som kunde krænke Deres Fader. Alt, hvad jeg tror at vide, har jeg ikke præntet ned. Men som Silhuetten er, haaber jeg, at De vil finde nogen Lighed med den mærkelige Mand, der hedder Christian Ferslew.

Jeg vil altid være
Deres hengivne
Herman Bang.
Gamle Kongevej 25.