Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Johanne Christine Ferslew FRA: Herman Joachim Bang (1884-06-30)

30—6—84.

Kære Fru Ferslew.

De har noget misforstaaet mit Brev. Pengene er ikke Hovedsagen i denne Ting. Men jeg kan ikke vende tilbage til „Nationaltidende“ uden i min gamle Plads, og den kan jeg kun faa, enten ved en Fraværelse, som kan for Publikum forklare min Uvirksomhed, eller ved en Seir, som kan danne min Rentrée. Andersen har, som jeg ventede, forkastet „Fædra“. Men i en af mig ændret Form mener Hr. Bjerring nu, at Stykket vilde „gøre sig“ i Udlandet. Men det er nødvendigt at være der for selv at bevæge og overtale.

Saa mente jeg, at om jeg i nogen Tid tjente for mindre Gage, vilde dette kunne ordnes. Men det kan saa ei ske; lidt bedre har jeg det, skønt jeg ofte — som i Dag — maa sove af Kloral om Dagen, fordi jeg i flere Døgn ei har faaet Søvn. Jeg glæder mig meget til, at min Læge kommer hjem . . . . . . . .

Med mange Hilsener fra
Deres altid hengivne
Herman Bang.