Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Johanne Christine Ferslew FRA: Herman Joachim Bang (1886-02-19)

Meiningen19—2—86.

Det er meget kort, jeg, kære Fru Ferslew, maa skrive, thi jeg er saa udmattet, at jeg knap kan holde en Pen. Imorges Kl. fem blev jeg vækket af Politi. Jeg gik til Raadhuset Kl. 8 og erfarede, at jeg var udvist af Meiningen. Det vil sige af Tyskland — ti Udenrigsministeriet i Berlin har underrettet alle Rigsregeringer om, at min Nærværelse i Kejserdømmet ikke taales. Dette nye Slag er lige ved at slaa mig til Jorden. Jeg har kæmpet saa fortvivlet her og lidt saa meget.

Jeg har 24 Timer at køre paa fra iaften. Jeg har i denne Maaned afsendt 21 Artikler og fra hele Verden kun sét 120 Mrk. Uden Penge staar jeg nu foran Udvisningen. Telegrafere hjem vil jeg ikke. Da gaar atter alle Trommer. De er den eneste i Norden og kun to Forretningsfolk i Tyskland skriver jeg, jeg er udvist. Ellers, at jeg er reist til Wien.

Til Danmark nytter det ikke at gaa. Hvad har man dér at byde mig: et Blad, med hvilket jeg ikke s. 178 sympatiserer — mine Venner til Fjender og mine Fjender til tilsyneladende Venner.

Jeg maa tage til Wien for den Smule, jeg har. Jeg vil komme dertil uden en Øre. Jeg har kun Dem at stole paa. Jeg maa blot have to Ugers Ro — thi jeg er halvt tilintetgjort af disse Kampe og Sindsbevægelser. Jeg vil jo i Wien være udsat for Sult bogstavelig — men jeg vil være stærkere end min Ulykke. Min Stilling i Berlin faar jeg tilbage, naar Keiseren benaader og paa min nye Bog skriver jeg Dag og Nat. — — — Grund til Udvisning: (Ministeren sagde mig det her) kun Bergen-Artiklen (og jeg tror Boldt) 1) .

Herman Bang.