Danmarks Breve

BREV TIL: Anna Johanne Christine Ferslew FRA: Herman Joachim Bang (1886-10-20)

Prag20—10—86.

Jeg sender Dem nu, kære Fru Ferslew, denne Bog. Maatte De i „Ved Veien“ finde nogle af de gode Egenskaber, som lod Mennesket, der skrev den, finde i Deres milde Hjerte Tilgivelse for saa mange Feil. Om De gennem Hr. Bjerring vilde sige mig, hvad De synes om denne Fortælling: V. V. — vilde De meget glæde mig. Jeg beder Dem hilse Hr. Ferslew med en Tak for Dagene i Wien. Tung Tid fulgte efter den. Og Dem beder jeg bevare en Krog i Deres Erindring for Deres taknemlig hengivne

Herman Bang.