Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (dato ukendt)

Gl. Kongevej 25.

Man maa gaa ud fra, at Hegel udløste Bang fra Forpligtelserne overfor Schubothe, thi det varede ikke længe, førend Herman Bang lagde bi i Gyldendals trygge Havn.— —

I 1904 udkom „Mikaël“. Efter Poul Levins Død er jeg kommet i Besiddelse af et Brev fra Bang til ham, som kaster et lille Strejflys over Bogens skjulte Selvransagning, hvorfor jeg medtager det her, selv om det ikke hører til denne Samling af Bangs Breve.