Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Theodor Levin FRA: Herman Joachim Bang (1904-04-10)

Brockmanns Hotel. 10. 4. 1904.
Odense.

Kære Levin.

Hjertelig Tak for Deres Brev. Det er saa uendelig faa, der har sagt mig noget om „Mikaël“ og jeg s. 210 lever i saa stor en Angst. Jeg synes, det er, som havde jeg talt ud i det tomme Rum ... Men Deres Brev var mig en stor Trøst.

Ja, om jeg har mént det eller det — det kan jeg ikke saadan sige. Men som De har læst Bogen, maa den gerne læses. Og helt Ret har De, naar De har slaaet ned over Ordet „nødvendig“. Ti her ligger Humlen. Naar Livstrangen gør Mikael næsten til en Forbryder overfor Claude, tør Claude alligevel ikke dømme ham, thi hvordan staaer det til med Claude selv? hvilke var hans egne Følelser?

Men man selv er en slet Karl til at filosofere over sine egne Bøger. Jeg skrev jo kun hvad jeg vidste. Eller jeg skrev, hvad jeg maatte skrive. Hvad der kan læses ud af hvad jeg vidste eller skrev — det maa I andre afgøre.

Endnu en Gang Tak, min kære Levin

fra Deres hengivne
Herman Bang.