Danmarks Breve

Bang fik følgende Svar paa dette Øn...

Bang fik følgende Svar paa dette Ønske: Man tilbød ham at optage enkelte Bidrag for højt Honorar. s. 156 — Hans Skuespillerforsøg havde skræmmet Udgiveren af „Nationaltidende“; han ønskede ikke for Tiden at knytte Bang fast til Bladet.

Herpaa svarede Bang: