Danmarks Breve

Zacharias Topelius og Frederik Barfod - En Brevveksling

Brevudgiver:
Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour, 1869-1951
Udgivelsessted:
Mdccccviii

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1881-07-02)
Helsingfors d. 2:den juli 1881 . Højstærede hr. professor Topelius ! I dette öjeblik hjemvendt til Helsingfors fra Runebergs1) grav skal det være min förste gerning, kære hr. Professor! at takke Dem ret hjærtelig for den smukke gave, jeg igår modtog fra Dem2), og som i

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1881-07-20)
Barfod . Björkudden 20 Juli 1881 . Käre gamle Mästare, mitt föredöme i folkskrifterna! En gång i lifvet ha våra vägar mötts, och det är knappt troligt, att vi mer skola mötas. Men för mig har detta alltför korta möte varit en glädje och en lärdom. Jag tackar Dem för att

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1881-08-10)
Flade præstegård på øen Mors (Nørrejylland) d. 10:de avgust 1881 . Kære professor Topelius ! Onsdag aften d. 27:de juli hjemvendte jeg fra min lange rejse i Finland, Sverrig og Norge. Det var en anstrængende rejse, på hvilken jeg ikke undte mig selv sønderlig hvile, og

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1881-12-08)
Till Frederik Barfod 14). Hilsen fra Finland. Björkudden 8 December 1881 . Z. Topelius .

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1882-01-09)
København, Frederiksberg Allégade nr. 4 , d. 9:de januar 1882 . Kære professor Topelius ! Hvis posten går i vinter, som den gik i sommer, må De kunne have dette brev netop selve d. 14:de, på hvilken dag De fylder de åtte gange åtte, og jeg vil derfor strags ønske Dem

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1882-02-08)
„Björkudden“ 8 Febr. 1882 . F. Barfod , Kjöbenhavn. Käre, högt aktade Vän! Änskönt De redan var skriftställare, när jag ännu satt på skolbänken vid min latinska grammatika, tör jag, efter den vänskap De bevisat mig, tilltala Dem så, som stode vi jemnsides i år

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1882-07-27)
København d. 27:de juli 1882 . Kære professor Topelius ! I dag er det et år, siden jeg vendte hjem fra min lange, dejlige rejse — Sverrig, Finland, Sverrig og Norge —, og det er da i sin orden, at min tanke vender tilbage til denne rejse, at min tak søger min kærlige G

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1882-08-05)
Björkudden 5 Aug. 1882 . Käre och högt aktade Vän! Ja, De må tillåta mig att taga fasta på Deras vänskap, den gläder och hedrar mig, den går som en varm sommarluft genom Deras bref, såsom jag erfor den redan vid vårt korta möte. Visst hade jag skäl att uppskjuta dessa r

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1882-11-15)
Til Frederik Barfod 48). Hilsen fra det höje Nord. Björkudden 15 nov. 1882 , Z. Topelius .

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1883-01-07)
Frederiksberg Allégade nr. 4 d. 7:de jan. 1883 . Kære professor Topelius ! Vi have et ordspråg, et mundhæld, eller hvad man nu vil kalde det, der skriver sig fra Johan Ludvig Heiberg49). Det passer, des værre! kun alt for godt til den danske folkeejendommelig-hed, og d

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1883-03-16)
Björkudden 16 Mars 1883 . (Helsingfors) Barfod Käre Danske Vän! De skall hafva tack för Deras kärkomna bref af 7 Januari! Gör Dem intet bekymmer, om der gå veckor, månader eller år mellan bref till mig! De har annat att tänka på, och Dera

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1883-03-28)
Frederiksberg Allégade nr. 4 , d. 28:de marts 1883 . Kære professor Topelius ! I dag åtte dage modtog jeg Deres sidste kære, venlige brev, og allerede i dag svarer jeg Dem. Så hurtig plejer jeg ikke at være i mine bevægelser, og De vil da nok kunne skönne, at der må v

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1883-04-27)
Frederiksberg Allegade nr. 4 , d. 27:de april 1883 . Kære professor Topelius ! Langt tidligere, end jeg havde væntet, tillader jeg mig atter at ulejlige Dem med et brev. Men Grunden er følgende: For omtrent fjorten dage siden modtog jeg med posten fra Helsin

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1883-05-08)
F. B. Björkudden 8 Maj 1883 . Käre Barfod! De skal have tak for Deres hjertevenlige breve af d. 28 Mars og 27 April. Den gang vil den gamle finske haand ej länge töve at til gengiæld trykke den gamle danske. Det behöfs inga långt beräknade ord för att slå an,

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1884-02-12)
Frederiksberg Allegade nr. 4 , d. 12:te febr. 1884 . Kære professor Topelius ! Jeg havde lovet mig selv, at jeg vilde skrive Dem et julebrev til, og, da det ikke blev til noget, skulde det være et nyårsbrev. Först tænkte jeg på det almindelige, borgerlige nyår, og, da

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1884-04-21)
21 April 1884 . Käre Barfod ! Ändtligen må jag dock skicka Dem en kärlig helsning öfver det öppna hafvet i vårluften. De ha gräs och betande hjordar nu på Seland, medan vi ha endast blå himmel och gul mark, på några ställen betäckt med snö, men också vi känna oss unga

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1885-02-17)
F. B. Björkudden 17 Febr. 1885 . Käre Barfod! De ligger mig på hjertat. Jag har ej sedan länge — sedan Febr. 1884 — hört något från Dem, och sjelf har jag varit stum sedan April samma år. Vi blifva båda gamla, ändock jag ännu är en kyckling mot Dem. Ett år är icke mycke

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1885-03-06)
Frederiksberg Allégade nr. 4 , d. 6:te marts 1885 . Kære professor Topelius ! Jeg blev så inderlig glad for Deres sidste brev. Jeg havde længe længtes efter at høre fra Dem, men jeg sagde stadig til mig selv, at jeg ingen ret havde til at vænte brev, da det jo var mig

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1885-04-14)
F. Barfod . Björkudden 14 April 1885 . Käre Danske Vän! Jag är tacksam för Deras bref af den 4123) Mars och rörd af dess innehåll. De har börjat ett stort, intressant arbete och kommer mig, som är yngre, att blygas för min overksamhet. Mottag mina bästa välönskningar fö

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1885-11-25)
Frederiksberg d. 25:te novb. 1885 . Gud være hos Dem og trøste Dem i Deres store savn! kære professor Topelius! Min kone læste i morges i „Berl. Tid.“ og fortalte mig, at Deres kære hustru var gået forud efter firti års lykkeligt samliv, og jeg kan ikke lade dagen gå hen uden at

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1886-06-19)
F. B. Björkudden 19 Juni 1886 . Käre Vän! Det är längesedan jag tryckt Deras trofasta hand. Vinter och vår ha förgått, vårt hår har blifvit gråare, ärr har vuxit öfver blödande sår, men ännu sänder oss vår Gud en blomstrande sommar, barnaglädje och aftonfrid. Det är så

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1886-07-05)
Frederiksberg d. 5:te juli 1886 . Kære professor Topelius ! Både min kone og jeg bleve inderlig glade for det venlige brev, jeg sankthansdag modtog fra Dem. I dette öjeblik har jeg atter gennemlæst det, og denne nattetime vil jeg bruge til [at] tale lidt med Dem. Hvorf

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1886-09-20)
Luzern 20 Sept. 1886 . Enligt Deras önskan vill jag underrätta, att vi afresa härifrån i morgon norrut. Men då vi ämna dröja någon dag i Heidelberg och möjligen andra orter, är icke troligt, att vi återse våra vänner i Kjöbenhavn förrän lördag eller söndag. Hotel l’Europe. Jag be

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1886-11-07)
F. B. Björkudden 7 Nov. 1886 . Käre Vän! Ändtligen sänder jag Dem min helsning och min tack. Det är så mycket försummadt, när man kommer hem från en resa; det upptager tid och tankar. Men minnet af Dem, käre Barfod, kommer stadigt igen. Jag kan icke tänka på Danmark, ut

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1886-11-11)
Frederiksberg d. 11 :te novb. 1886 . Kære Topelius ! Da jeg umulig kan beregne, hvornår dette brev kan komme dig i hænde, vil jeg betragte det nærmest som et simpelt forretningsbrev og lade mit egentlige brev gå med posten. Det vil du da rimeligvis have flere dage, for

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1886-11-19)
Frederiksberg d. 19:de novb. 1886 . Kære Topelius ! For en åtte dage siden sendte jeg dig gennem boghandelen en lille pakke, hvori der lå et „forretningsbrev“, der altså var temmelig kort, da det jo gærne kunde blive halvgammelt, inden du fik det, men hvori jeg lovede

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1887-01-03)
F. B. Björkudden 3 Januari 1887 . Käre Barfod! Ännu har Gud gifvit oss ett år i denna förgård till hans eviga rike. Må detta år bliva välsignelserikt för Dig, gamle stridsman, för din trogna maka och för alla edra kära! Herrens kraft uppehälle eder, hans frid öfverskygg

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1887-12-30)
F. Barfod . Björkudden 30 Dec. 1887 . Käre Barfod! Det är nu mer än ett år (Nov. 1886) sedan vi utbytt ett ord med hvarandra153). Jag kan icke låta ett nytt år gå in, utan att sända Dem och Deras egna en hågkomst. Ett år är så litet för de unga i kraftens morgon: för os

BREV TIL: Topelius, Zacharias; FRA: Barfod, Povl Frederik; (1888-01-08)
Frederiksberg d. 8:de januar 1888 . Kære Topelius ! Jeg blev både overrasket og inderlig glad, da jeg i torsdags, d. 5:te, modtog dit kærlige brev, — overrasket, ti jeg havde jo ladet bægge dine sidste breve (modtagne d. 9:de januar og d. 11:te maj158) ubesvarede, — og

BREV TIL: Barfod, Povl Frederik; FRA: Topelius, Zacharias; (1888-05-21)
F. Barfod . Björkudden 21 Maj 1888 . Gamle gode Vän! Jag mottog ganska riktigt och med tack i mitt hjerta ditt kärkomna bref af d. 8 Januari på min 70:de födelsedag. Det hade ganska visst blifvit besvaradt förr, om icke en liten hake kommit emellan. Jag ville ju sända m

Tekst efter brevene