Danmarks Breve

BREV TIL: Povl Frederik Barfod FRA: Zacharias Topelius (1886-09-20)

Luzern20 Sept. 1886.

Enligt Deras önskan vill jag underrätta, att vi afresa härifrån i morgon norrut. Men då vi ämna dröja någon dag i Heidelberg och möjligen andra orter, är icke troligt, att vi återse våra vänner i Kjöbenhavn förrän lördag eller söndag. Hotel l’Europe. Jag beder Dem icke göra [sig] något omak eller derangera Deras arbeten för vår skull. Det må vara nog att jag får trycka Deras trofasta hand. — Jag skall uppsöka Dem.

Z. T.