Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1860-06-05)

TIL HANS FORLOVEDE.
Christiania, d. 5te Juni 1860.

— — —

I hele Mai Maaned har jeg været besat af en besynderlig Dovenskabsmani — en ren Sygdom, synes mig. I de sidste Dage har jeg dog begyndt at være flittig, og nu har jeg Correcturdrengene løbende hos mig. Jeg har lovet Manuskript til imorgen Kl. 9, og jeg har endnu ikke begyndt.

Ibsen, min gode Ven, spurgte igaar, om der var Nogen paa Stenkjær, som hed Winkelman eller noget Sligt. Han havde faaet et Brev fra En, hvis Navn han ikke kunde læse. Jeg mente det var Wimpelman. Ibsen skulde skrive en Sang for Stenkjærringerne — som han kaldte dem — til Throndhjems Sangforening, som skulde besøge Stiklestad. Men han vidste ikke, om de allerede havde seet Stiklestad, naar de kom til Stenkjær, eller de senere skulde faae det at see — og det var for ham meget væsentligt. Jeg mente derimod, at han skulde lade Stiklestad fare og heller holde sig til Mære og de historiske Minder, som knytte sig til Offertemplet. Han syntes nok at være villig til at skrive; men da han aldrig er færdig, førend Trykkergutten staaer hos ham, bliver det visselig ikke af.

— — —