Danmarks Breve

BREV TIL: Hakon Christensen FRA: Michael Birkeland (1849-04-01)

TIL HAKON CHRISTENSEN.
Chr.ania, 1ste april 1849.

Min snille Hakon!

Fra dig seer jeg aldrig noget; du ervel — kan jeg tænke — betagen af en hellig harme og billig fortørnelse over, at jeg så sjelden skriver. Dog, det er jo sandt, jeg så jo dit brev til Sandberg, og det glædede mig meget at see, at I havde subskriberet på Munchs „Almenlæsning“; det viser dog, at I begynde at fåe sands for noget andet end at pugge lektier og læse romaner. Men, hvor i al verden, min kjære, snille Hakon! hvor kunde du dog falde på en så ravruskende gal idé som den, at Sandberg (Sandberg!!!) skulde være journalist eller overhovedet befatte sig det allerringeste med politik!!! Fortæl mig dog, hvor du har kunnet fåe sligt noget at vide! For hvilket blad skulde vel Sandberg være redaktør? Sandberg, som ikke bryder sig om det ringeste andet end at spille kort eller schak, og som vist ikke siden artium har taget pennen i hånd for at nedskrive noget eget produkt, undtagen sine breve. Nei, jeg må lee, hver gang jeg tænker derpå.

Hvordan gåer det på skolen? Nu ere vel fårene blevne skilte fra bukkene; jeg mener, at rektoren har bestemt, hvem han vil dimittere. Bull hørte jeg du skrev vilde lade sig s. 43 privat dimittere. Det er sandelig ikke noget heldigt at måtte gjøre det! Hvordan er den ækle kyllingen Lønning, født Coucheron, bliver han dimitteret? Det skulde more mig at see det fjæs igjen. Hvilken ubetydelig rolle han vilde spille i den store russeflok, den indbildske nar!

Det var en morsom trætte, Løwold og Kaurin havde! Han skriver just ikke synderlig godt, denne hersens Kaurin; å ja, rigtignok skrev heller ikke Løwold så udmærket, men dog altid bedre end han. Men hvem der har ret, det er et andet spørgsmål; det skulde være moro at vide det! Smith og Sørensen ere jo også homøopather?

En russekammerat, som vil gjøre året 1849’s rus ære, kan jeg nævne dig. Det er Åsmund Olafsen Winje, han som skrev i Morgenbladet angående Erik Bøghs tryllefarce. Han er medairbeider i Morgenbladet med 25 sp. månedlig, stor philosoph, Jåbæks lærer, gammel skolemester, dygtig karl!

Vogt dig for choleraen — Lev vel. —

Din

M. Birkeland.