Danmarks Breve

En Pariserfærd i Efteraaret 1866 - Breve til hjemmet fra fabrikant C. Sødring og hustru Julie Sødring

Brevudgiver:
Marius Frederik Carl Adolph Sødring, 1858-
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Sødring, Rose Cecilie; Sødring, Christen; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Christopher; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-05)
(Fra J. Sødring .) Onsdag, d. 5. September 1866 . Mine dyrebare, højtelskede Børn ! Nu antager jeg nok, at I bliver meget overraskede og glade ved at høre fra os. Vi ere lykkelige ankomne til Lübeck — (Uh, naar I vidste, der krøb en mat Bremse paa mit

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-05)
(Fra C. Sødring i samme Brev.) Moder har megen Routine! Paa Dampskibet stod hun og læste sin Feuilleton ganske som hjemme. Her paa Banegaarden i Lübeck drikker hun Portvin og siger til Opvarteren paa sin Ikke-Tysk: »Tag mig den Bakke af Bordet, kjære!« Skriv os straks

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra J. Sødring .) Fredag Morgen i Paris . Elskede Børn ! Ja, nu sidder jeg virkelig i mit nydelige Værelse i Hotel »Beau Séjour«. Mine Altandøre ere aabne, Solen skinner, Fader er ude for at opsøge en veritabel Pariser Friseur, som skal lave ham ti

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-07)
(Fra C. Sødring .) Kjøbenhavn ᴐ: Paris (man tager saa grumme let feil af Paris og Kbhvn.), 7de Septbr . Elskede, kjære Børn ! Nylig hjemkommen til Hotellet fra en. Friseur, der har rodet omkring i mit stakkels Hoved baade med Hænder og Ben — kan j

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-09)
(Fra C. Sodring .) Paris , d. 9. Septbr . Kjære, elskede Børn ! I Dag Søndag har jeg i Sinde at fortælle Eder lidt om vore Farter. Sagen er, at det kniber voldsomt med Tiden! Siden jeg sidst har skrevet til Eder, have vi været 2 Gange i Théâtre Lyriq

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-10)
(Fra J. Sødring i samme Brev.) Mandag, den 10 . — Elskede Børn ! Gud være evig takket, for at I ere raske og har det godt! I veed, at vor Glæde er aldeles afhængig af Eder. — Tak for det rare Brev, min søde Rose! Vi kom hjem i Gaar Aftes og blev henr

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra J. Sødring .) Mine elskede Børn ! Det er i Dag et henrivende deiligt Veir! I to Dage havde vi Regn, saa vi begyndte at blive bange, men nu har vi i tre Dage haft det yndigste Veir. Vi ere nylig komne hjem til Hotellet. Ja, Børn, Gud veed, hvad I vilde sige, derso

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra J. Sødring .) Tirsdag Morgen . Elskede Børn ! Morgenen er saa smuk i Dag. Fader er gaaet ud Kl. 6½ det morer ham at gaa alene og finde Vej i Paris. Jeg er paaklædt og længes efter ham, for at vi kan komme over i vor udmærkede Café og nyde vor Mor

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher Hansen; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra G. Sødring .) Kjære, elskede Børn ! Nu for et Øjeblik siden var Poulsens Broder, Valdemar, ) Vandinspektør Vigfus Poulsens Broder, Dr. med. Valdemar P. ), hos os. Hils fra ham og os paa Vandværket. Han er rask og straalende fornøjet med Paris. Vi have iøvrigt i D

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-16)
(Fra J. Sodring .) Lørdag d 16. September Kjære, elskede Børn ! Tak for Eders velsignede rare Breve! Saaledes er det, jeg ønsker, at I skal skrive, meddele os alt! Enhver lille Begivenhed, som angaar Eder, har den største Betydning for o

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-16)
(Fra C. Sødring .) Paris , d. 16. Septbr. 1866 . Elskede, kjære Børn ! Tak for Eders velsignede Breve. I gjøre Eder intet Begreb om, hvor glade vi blive, naar vi komme hjem, og man siger: »Une lettre pour vous!« Vi tænker stadig og altid paa Eder, og

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-17)
(Fra C. Sødring .) Mandag, d. 17. September 1866 . Elskede Børn ! Medens Moder sidder og slider i et Par nye Støvler, saa Haarene reise sig paa mit Hoved, og Hr. Petersen i St. Pederstræde ) Familiens Skomager. ) synes mine Fødder en Engel, tilføjer j

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra J. Sødring .) (Uden Datum.) Mine elskede Børn ! Gud give jeg havde Eder hos mig i Dag! Der kan være Dage, hvor man længes saa usigeligt, hvor man trænger saa meget til hinanden! Ja, jeg føler rigtig dybt, hvor meget I ere for mig! — Søde Rose og Johanne — I to

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-20)
(Fra C. Sødring .) Paris , den 20. Septbr. 1866 . Kjære Børn ! Vi længes meget betydeligt efter Brev fra Eder. Nu er det i Morgen otte Dage, siden vi hørte fra Eder. Gaa bare ikke hen og bliv dovne! Husk, at selv den allerubetydeligste Linie hjemmefr

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Rose Cecilie; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-22)
(Fra J. Sødring .) Lørdagformiddag, d. 22. September , Elskede Børn ! Tak for Brevet; igaar den 21. modtog vi det — Gud være takket, at I har det godt, lad mig see, at I bestandig tænker paa Eders Forældre — at I ere i høj Grad forsigtige. — Du min eg

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Rose Cecilie; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-23)
(Fra C. Sodring .) Paris , d. 23. September 1866 . Elskede, kjære Børn . Det er idag — Søndag — et yndigt Regnveir. Pariserne have — de Fleste af dem da — trukket Støvlerne uden paa Bukserne. Boulevarderne svømmer — Ja det har regnet i Strømme siden

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Rose Cecilie; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-26)
(Fra C. Sødring .) Paris , d. 26. September 1866 . Kjære, elskede Børn . Smukt Veir idag! Folket er oppe. Boulevarden vrimler af Køretøjer og pyntede Mennesker! Man skriger, gestikulerer! Iaften, naar den magiske By ifører sig sit Belysningsklædebond

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-29)
(Fra J. Sodring .) Lørdag d. 29. September . I Dag har vi modtaget Eders rare Brev, elskede Børn — Gud være lovet og takket for Eders Velbefindende — det er en Fryd for os uden lige, naar vi læser, at I har det godt. — Vi har i denne Tid et ganske mageløst Veir,

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Rose Cecilie; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-09-29)
(Fra C. Sødring .) Paris , 29. September 1866 . Elskede, kjære Born ! Efter at jeg igaar havde brummet endel, fordi der ikke kom Brev — blev jeg idagmorgen — medens jeg endnu laa i Sengen) — belønnet for den Ulejlighed, det kostede mig at brumme. Ede

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-10-03)
(Fra J. Sødring .) Onsdag d. 3. Oktober . Elskede Børn ! Igaar modtog vi Eders Brev — Du behøver aldrig, min elskede Johanne, at frygte for, at Dit Brev ikke skal interessere os — vi kan ikke høre noget bedre, end naar I fortæller os, at I har det godt — at alt staar

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-10-04)
(Fra C. Sodring .) Paris , d. 4. Oktober 1866 . Kjære, elskede Børn ! Saavidt jeg veed, sluttede Moder eet Brev forleden Dag med et fyldigt Haab om en rolig Nat! Kl. 12 forsøgte et Asen af en Tysker, der boede den Nat ved Siden af os, at bryde ind ti

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-10-05)
(Fra C. Sødring .) Paris , d. 5. Oktober 1866 . Elskede, kjære Børn ! Jeg skriver Eder til idag for at meddele, at vi have opgivet Reisen til Wien. Aviserne her, saavelsom Reisende, fortælle, at Cholera er meget stærk i Wien og i hele Bøhmen, ligesom

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-10-06)
(Fra C. Sødring .) Paris , d. 6. Oktober 1866 . Jeg underrettede Eder jo igaar om, at vi efter modent Overlæg havde opgivet Reisen til Wien. Det bliver altsaa derved, men denne Forandring har foraarsaget, at jeg har faaet nogen Vanskelighed ved at finde tilret

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Christopher Hansen; (1866-10-13)
(Fra C. Sodring .) Interlaken i Schweiz . Den 13. Oktober 1866 . Kjære, elskede Børn ! Det har idag været en sand Festdag for os. Vi kom til Bern, og intet Brev var til os! Ak, hvor vi dog vare bedrøvede — saa reiste vi til Interlaken og tænk Eder,

BREV TIL: Sødring, Christen; Sødring, Christopher; Sødring, Johanne Louise; Sødring, Marius Frederik Carl Adolph; Sødring, Rose Cecilie; FRA: Sødring, Julie Weber; (1866-09-01/1866-11-30)
(Fra J. Sødring .) Elskede Børn! Jeg har det nu godt. At vi ikke kommer til Wien, bryder vi os ikke videre om — vi har seet saa meget stort og udmærket i Paris, at vi nok kan lade os nøje. Den Storhed i Natur, der møder os her i Schweiz, har jeg ikke Ord til at beskrive — men al