Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sødring FRA: Christopher Hansen Sødring (1866-10-06)

Bogens indhold
Afsender:
Christopher Hansen Sødring
Modtager:
Christen Sødring, Christopher Sødring, Johanne Louise Sødring, Marius Frederik Carl Adolph Sødring og Rose Cecilie Sødring
Afsendelsessted:
Paris
Brevudgiver:
Marius Frederik Carl Adolph Sødring, 1858-
Dato:
1866-10-06
Udgivelsessted:
København

(Fra C. Sødring.)
Paris, d. 6. Oktober 1866.

Jeg underrettede Eder jo igaar om, at vi efter modent Overlæg havde opgivet Reisen til Wien. Det bliver altsaa derved, men denne Forandring har foraarsaget, at jeg har faaet nogen Vanskelighed ved s. 77 at finde tilrette med Reiserouten. I det Hele antage vi at blive omtrent 14 Dage i Schweiz. Igaar angav jeg Bern og Constanz som Steder, hvor Breve kunde træffe os. Jeg gør heri den Forandring, at I ikke skal skrive os til Adr.: Gonstanz — dér kommer vi vistnok slet ikke. Foreløbig skriv os til under Adresse: Berner Hof in Bern. Altsaa Eders næste Brev, I kjære, elskede Børn — min Rigdom, min Lykke og min Glæde — skal have følgende Adresse: Bern in Schweiz eller fuldstændig Mr. Sødring — Bern in Schweiz, Adr.: Berner Hof, poste restante. Hvor det næste Brev kan træffe os skal blive Eder meddelt saa betids som muligt. —

Igaar vare vi i Ro. — Moder og jeg have haft slemme Attaquer af rheumatisk Gigt. — Moder i Fødder og Tænder — jeg i Ryg og Lænder.

Iaften have vi isinde at høre Patti i italiensk Opera (Dyr Fornøjelse — koster 18 Fr. ᴐ: imellem 6 og 7 Rb. dansk 39 ). Imorgen — Søndag — agte vi os til Versailles for at see Haven. Sidst saa vi kun Slottet, og imorgen springe alle Vandspringene i Haven. Iøvrigt længes vi nu efter at komme fra Paris. Moder har den sjældne Glæde, at jeg erkjender Rigtigheden af hendes Arrangement — sidst at tage til Schweiz. Lidt Ro ovenpaa al den Tummel her skal gjøre godt. Vi have i den sidste Tid moret os meget ved at sidde i Café de la rotonde nede i Palais royal — men, man bliver træt s. 78 tilsidst. Mere imorgen eller maaske først paa Mandag! — —

Jeg vil nu, elskede Børn, idag Mandag, føje et Par Ord til Ovenstaaende. Travlt har jeg; thi da jeg var ude nu i Byen et Ærinde, saa blev jeg opholdt i Madeleine Kirken ved en fransk Generals storartede Begravelse! Og nu skal jeg pakke ind. — Igaar vare vi en deilig Tour i Versailles — det var et yndigt Veir, og flere end 100 store Vandspring sprang. Herom mere fra Schweiz. Lev vel, elskede Born — med Guds Hjælp sees vi nu snart glade og lykkelige. Tak for Dit Brev, min elskede Rose — Du skriver saa rart og kjærligt til os. Hils Alle fra Dine Forældre. Gud være med Eder!

Eders trofaste Fader
Chr. Sodring.