Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sødring FRA: Christopher Hansen Sødring (1866-10-13)

Bogens indhold
Afsender:
Christopher Hansen Sødring
Modtager:
Christen Sødring, Christopher Sødring, Johanne Louise Sødring, Marius Frederik Carl Adolph Sødring og Rose Cecilie Sødring
Afsendelsessted:
Interlaken
Brevudgiver:
Marius Frederik Carl Adolph Sødring, 1858-
Dato:
1866-10-13
Udgivelsessted:
København

(Fra C. Sodring.)
Interlaken i Schweiz.
Den 13. Oktober 1866.

Kjære, elskede Børn!

Det har idag været en sand Festdag for os. Vi kom til Bern, og intet Brev var til os! Ak, hvor vi dog vare bedrøvede — saa reiste vi til Interlaken og tænk Eder, kjære Born — saa da vi kom tilbage til Hotellet her fra en Kjøretour i denne henrivende Egn, kom 2 Breve til os — Dit Brev, nemlig Johannes, og Anna Bøchers (den fortræffelige, velsignet rare Pige). Jeg skal snart skrive Eder til og fortælle om de Vidunderligheder, vi have seet her — s. 79 aldrig ville vi glemme det. Kun saa meget her: Vi have i Bern taget en Forer og gaa imorgen til Berneroberland. Vi drage deromkring i 4 Dage, og der- med er Sagen forbi. Ligeoverfor vore Vinduer her hæver sig den himmelhøje »Jungfrau«. Iaftes glødede Sneen paa dens Top, medens her var Sommervarme og Roser i Dalen. Træer med Frugter — Vin — Oranger — staar her udenfor Hotellet. Her s. 80 er mageløst deiligt. Kys Anna Bøcher fra Moder (og mig — dersom det gaar an) for hendes kjærlige rare Breve. I maa gjerne kjøbe — beskedent — lidt Frugt.

Mlle Adelina Patti. — Op. Italien.