Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus August Wilhelm Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1857-02-07)

Rom, d. 7de Februar 1857.

»Kære Forældre . . . Kl. 12 gik jeg op til Bravo (Konsulen) tor at høre, om der var Brev. Til min store Glæde laa der et Brev til hver af Geburtsdagsbørnene (Chr. Freund havde Fødselsdag samme Dag). Jeg greb mit, og da jeg nu var i alt for godt Humør til at arbejde, gik jeg uden for Byen til den dejlige Villa Borghese, der om Søndagen staar aaben for Publikum. I Villaen er der en interessant Samling af Antikker, og Haven og Skoven bestaa af eviggrønne Træer, Laurbær og Stenege, og da Vejret var saa dejligt, kunde jeg ikke andet end tænke mig gaaende i Charlottenlund Skov midt om Sommeren, dersom s. 32 ikke de snesealen høje Kaktus og andre tropiske Vækster tillige havde givet mig et dejligt Indtryk af Syden. Her satte jeg mig i et Lysthus og aabnede Konvolutten og modtog alle de Hilsener, som Brevet indeholdt fra Eder allesammen derhjemme.«