Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus August Wilhelm Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1858-05-18), Danmarks Breve. Set d. 28/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F002086981%252F002086981_000-L0020869810000008