Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Theobald Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1897-06-04)

Vallerødd, 4. Juni 97.

»Vi er nu installerede i vor Sommerresidens. Mit Værelse har to Vinduer, ved det ene et Bord med Skrivematerialer for »Forfatteren«, og som han nu indvier med disse Linjer. Det andet er helliget Skulpturen, hvis nogle Ideer skulde flagre ind til mig ad den Vej. Og paa endnu et Bord er opstablet et helt lille Bibliothek, der fyldte en Kuffert, og nu skal udfylde min Ferie og mit gamle Hoved. Jeg er begyndt med det sublimeste s. 110 af alt: Apuleius, »Amor og Psycke«. »Das ist eine alte Geschichte, sie bleibt doch immer neu«. Jeg har endog Alkoranen med herud, naturligvis ikke paa Tyrkisk, men paa Fransk. Det er godt nu, da det synes, at Stormagterne vil lade os komme under Halvmaanen, at læse lidt i den Bog. Fredericia Adelsvælden har i høj Grad interesseret mig i sine store Træk. Bønnings Rationalismens Tidsalder giver Lyst til Fortsættelsen. Jeg er begyndt at ælte i noget Voks her i de sidste Dage, af hvilket en Csar af Rusland skulde vokse op til Fredensborg Slotshave. Det bliver vist en Luftkejser! Det har moret mig i denne Sommer, naar jeg er taget til Staden, at se, at en af mine Venner blues ved mit Bekendtskab, naar han ser mig staa og stikke med min Tredieklasses Billet i Haanden. Saa drejer han Halen til. Havde jeg mødt ham i Førsteklasses Ventesal, hvor havde han saa ikke øjeblikkelig kendt og omfavnet mig. O, elskelige Dumhed!«