Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Theobald Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1898-03-31)

31. Marts 98.

»Aabningsfesten fandt Sted i Dag. Talen var et i højeste Grad vellykket Testimonium paupertatis. Af friske Lig var der intet disponibelt, hvorfor Höyens og Bissens Mumier afvikledes og fremvistes som 100aarige Veteraner. Kongen lod sig Udstillingen forevise af mig og glædede sig ved Faders Statuette, som han fandt meget lig. Han spurgte til Onkel Harald, og du kan hilse ham foreløbig fra Kongen, Kronprinsparret og mangfoldige andre fornemme Folk, som jeg er for ringe til at nævne, deriblandt Kejserinden af Rusland, der imponerede alle ved sin ungdommelige Apparition. Alt gik programmæssig. Forsamlingen saa ud, som om den morede sig, og mere kan man ikke forlange af dannede Mennesker.«