Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1898-11-23)

23. November 98.

»Blot Tiden tillod Dig at se Udstillingen af Fontæneprojekterne. Der er intet at klage over Opstillingen af min Skitse, og jeg synes, jeg kan være den bekendt. Aviserne, hvis Reportere vimsede om mellem Bordene den første Aften, har alt i Dag s. 115 serveret Anretningen i Bladene, men de ved ikke rigtig, hvad de skulde sige om den Ting, nævne blot deres egne smaa Favoriter, som man kunde sige i Forvejen. Det meste er Juks og Barnemad. I Bonnesens Thor og Bundgaards Gefion er der Talent. Jeg ser i Socialdemokraten for i Morges omtalt en Dykker af en anonym Kunstner som værende god. Havde man vidst, hvem Anonymussen var, havde Dykkeren vel faaet en ordentlig Dukkert. Jeg har paa Fornemmelsen, at mit Udkast rammer Tanken bedst, men med min Døbeseddel i Haanden faar jeg næppe Bestillingen. Aarslef har giort sig uhyre Ulejlighed og lavet en Opsats, hvor tre pæne, zirlige Ungmøer staa dos a dos paa en Klippe og hælde nydeligt Vand af en Skaal ud i hver sin Spølkum. Det er Sagnet om de stakkels udasede Danaider.«