Danmarks Breve

MANUSKRIPTER 1. Til Minde om H. C....

s. 140 MANUSKRIPTER

1. Til Minde om H. C. Stilling (trykt som Manuskript).

2. Hertzogs Biografi (Museum).

3. C. Christensens Biografi (Museum).

4. Kunstakademiet og dets Præces Prinds Chr. Fredr. (Museum).

5. H. V. Bissens Biografi (Nord og Syd).

6. Otto Evens Biografi (Dansk Tidsskrift).

7. Just Mathias Thiele (Gads Forlag).

8. Mine Arbejder.