Danmarks Breve

BASRELIEFS 1847. 1. Jason røvende...

s. 133 BASRELIEFS

1847.

1. Jason røvende det gyldne Skind.

1849.

2. Salomons Dom. Diakonissestiftelson.

1851

3. Thetis og Vulcan. Lille Guldmedaille.

1853

4. Barnemordet i Bethlehem. Stege kirke

1855.

5. Moses ved Brønden i Midian. Stege Kirke.

6. Christus og den samaritanske Kvinde. Stege Kirke.

1862.

7. Aarstiderne bringe Jorden deres Gaver. Marmor. Jægerspris.

1865.

8. Hyrdernes Tilbedelse. Fronton til en Kirke i Skaane.

9. Episode af Kristenforfølgelsen under Nero.

10. Fiskeri.
11. jagt.
12. Agerbrug.

Dørstykker paa Bregentved.

1867.

13. Aeskulap og Amor.

1868.

14. Amor og Pareerne.

1872.

15. Hellig tre Kongers Tilbedelse. Katolsk Kapel i Ordrup.

16. St. Andreas. Collegiet sammested.

1874.

17. Christus velsigner Børnene. Ordrup

1876.

18. Theseus og Minotaurus.

19. Gesandtskabet til Achilles.

20. Athene dæmper Achilles’ Vrede.

21. Odysseus kommer til Nauricaa.

22. Kampen om Patroklos. (Alle 5 Gl. Carlsbergs »Pompeji«.)

1877.

23. Andromache og Trojanerne paa Muren.

24. Odysseus gjenkendes af Ammen.

25. Penelope optrævler Vævet.

26. Odysseus kommer til Nauricaa.

27. Penelope gjenkender Odysseus. (Alle 5 GI. Carlsbergs »Pompeji«.)

1879.

28. Sommeren. Marmor.

29. Hjemkomsten. Metal. (Begge »Springforbi«.)

1880.

30. Kvinderne ved Graven. Naturlig Størrelse.

31. Epitaphium ov. Grevinde Knuth. (Begge Valløby Kapel. Marmor.)

s. 134 32. Natten, efter Carstens.

33. Jason bringer det gyldne Skind.

34. Kunstens Genius. (Alle tre Carstensmonumentet. Bronce.)

1882.

35. Theseus besøger Oidipos. Ny Carlsberg.

1882

36. Kvinderne ved Jesu Grav. Gravkapellet paa Tranekjær.

1886.

37. Jesus bespiser i Ørkenen.

1889.

38. Sigbrit fremstiller de nyankomne Hollænderbønder for Chr. d. 2. og Dyveke.

1890.

39. Biskop Balle. Garnisons Kirke i Kjbh.

40. Amor tumlende med Jordkloden.

41. Digtekunstens Genius med et Spejl (Adam Homo), udført til et paatænkt Monument for Fr. Paludan-Muller.

1894.

42. Galathea, omgivet af Tritoner. Fronton til Forenede Dampskibsselskab, St. Annæplads.

1896.

43. Æskulap og en ung Pige. W. Meyers Monument i Venedig.

44. Thor og Ælde, efter Hertzog.

1899.

45. Kom i den sidste Nattevagt.

1900.

46. Teilung der Erde, efter Schiller.