Danmarks Breve

Til Min Moder Billedhugge...

s. 2

s. 3 Til Min Moder

s. 4

s. 5 Billedhuggeren

Theobald Stein

s. 6 Knud Larsen.
Th. Stein.
Tilhører Udstillingskomiteen.

s. 7 Billedhuggeren

Theobald Stein

7. Febr. 1829 16. Novbr. 1901

Efter Hans Egne Optegnelser
Og Breve Til Og Fra Ham

Af

Johannes Stein

Vilhelm Trydes Boghandel

KØbenhavn Mcmxxiii

s. 8 Reproduktionerne
UdfØrt I Middelroes Reproduktionsanstalt

Trykt Hos Nielsen & Lydiche (Axel SimmelkiÏr)
KØrenhavn

s. 9 DENNE BOG tilsigter ikke nogen kunstnerisk Bedømmelse eller Vurdering. Den gør derfor ikke Fordring paa kunsthistorisk Værdi. En Vurdering af min Faders Betydning som dansk Billedhugger, en Paavisning af hans Plads mellem Samtidens Kunstnere ligger uden for min Hensigt og mine Evner, og selvom Evnen var tilstede, kan en Søn ikke bedømme sin Fader. Jeg har kun villet bevare Mindet om en fin og ejendommelig Personlighed med et ideelt Kunstnersind, en klar Intelligens med et overlegent Livssyn, en Skønhedsdyrker og Lysseer i et nøgternt Land og i en illusionsløs Tid. Har jeg tillige formaaet at redde fra Forglemmelse Oplysninger af Værdi for dansk Billedhuggerkunsts Historie i Midten og Slutningen af forrige Aarhundrede, er min Hensigt naaet.

s. 10 Helsted.
Valdemar Stein. Theobald Stein. Harald Stein.