Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Hofman Bang FRA: Laurits Engelstoft (dato ukendt)

Til Stamherre Hoffmann-Lang.
Fredag Morgen.

Det giør mig overmaade ondt, at jeg ikke skal faae Dig mere i Tale denne Gang. Ikke engang ved din Bortreise i Aften kan jeg sige Dig et Farvel, da jeg skal møde i Videnskabernes Selskab, hvor Prinds Christian kommer. Der var saa meget, jeg gierne vilde have talt med Dig om. I den nærværende hierteløse Verden kan man undertiden behøve en Hiertestyrkning. Hils din kiære Kone. Send mig til Foraaret nogle perennerende Blomster-Planter, hvis Du vil, helst nogle Georgine-Knoller og nogle Roser. — Kunde Du ikke engang (i Korthed) meddele mig nogle af dine Tanker angaaende Nødvendigheden af at optage naturhistorisk Underviisning i Skolerne (lærde og ulærde), Principerne derfor og Methoden derved — de slette Methoder have ret været à propos for alle dem, der ere den ugunstige — samt om Du erindrer noget om ældre Ønsker og Bestræbelser i denne Henseende (jeg har selv samlet adskilligt). Jeg er tilfreds med Momenter; Du behøver ikke at spilde din Tid med formelig Bearbejdelse………. Ad cineres usque din

Engelstoft.