Danmarks Breve

Udvalg af Laurids Engelstofts Skrif...

Udvalg
af
Laurids Engelstofts Skrifter.

Tredie Bind.

Udvalg af L. Engelstofts Breve.

Kjøbenhavn.

Forlogt af Samfundet til den danske Titteraturs Fremme.

Thieles Bogtrykkeri.

1862. s. II