Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-03-01)

Bogens indhold
Afsender:
Frederik 6
Modtager:
Christian August, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Marcus Gjøe Rosenkrantz, Frederik Julius Kaas og Regeringskommissionen
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Carl Theodor Sørensen, 1824-1914
Dato:
1809-03-01
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Fra Kongen til Regeringskommissionen i Norge.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 1ste Marts 1809.

Jeg haver med sand Bedrøvelse modtaget Regeringskommissionens Skrivelse in originali af 16de Februar; ingen kan dele mere mine kjække Nordmænds Lidelser end jeg, og ingen kan føle derved mere end jeg. Men kan jeg med ét udrive mine Undersaatter fra denne Tilstand? Er dette ingen Mulighed, saa maa endog disse Lidelser trodses, og det er det, som Mænd maa gjøre. Jo større Faren, jo større Trængselen, desto højere skal Modet stige, og det er det, jeg venter af mine tro og duelige Embedsmænd. Pvovianteringen paadrives med al Magt, og intet skal forsømmes herudi, lige saa lidet som i alt, hvad der er fornødent for Armeen. Paa Regeringskommissionens Fasthed og Mod samt paa deres kloge Foranstaltning bygger jeg saa trygt som paa mine Undersaatters Troskab og Tillid til mig.

Frederik R.