Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Marcus Gjøe Rosenkrantz, Frederik Julius Kaas og Regeringskommissionen FRA: Frederik 6 (1809-03-01), Danmarks Breve. Set d. 28/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F002155044%252F002155044_000-L0021550440000012